Úvod

Vitajte na stránke projektu APVV-0523-10

 

Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálneho stresu u jedincov s predispozíciou k hypertenzii

 

 Cieľom predkladaného projektu je vyšetriť pohlavné rozdiely vo vplyve stresu na správanie a kardiovaskulárny systém u mladých jedincov s rôznou genetickou predispozíciou k hypertenzii. V animálnych štúdiách vyšetríme behaviorálne, funkčné, metabolické a štruktúrne rozdiely v cievnej stene a v srdci u mladých potkanov. Sledovať budeme úlohu oxidu dusnatého a voľných kyslíkových radikálov v cievnej reaktivite, vo funkcii srdca a vybraných orgánov. Cievnu štruktúru a funkciu budeme sledovať v srdci a vybraných artériách. Ďalej vyšetríme funkciu srdca, vrátane ischemickej tolerancie a porúch v transporte vápnika a sodíka. Získame nové údaje do databázy biometrických a kardiovaskulárnych parametrov slovenskej mladej populácie a výsledky budeme analyzovať vo vzťahu k pohlaviu, rodinnej histórii hypertenzie a záťažovými faktormi prostredia. Takto zostavený projekt umožní zhodnotiť pohlavné rozdiely vo vplyve sociálneho stresu pôsobiaceho v juvenilnom období z hľadiska rizika včasného rozvoj hypertenzie u jedincov s genetickou predispozíciou k hypertenzii. Okrem toho použijeme matematické metódy na modelovanie regulácie krvného tlaku u potkanov. Tento prístup nám umožní programovať rôzne poruchy v regulačných systémoch krvného tlaku zhodnotiť a ich príspevok k rozvoju hypertenzie.
Powered by Joomla!®. © UNPF SAV. Valid XHTML and CSS.